Metal-viskrótki rys historyczny

Firma została powołana do życia w dniu 1 lutego 1950 r. jako Hurtownia Przerzutowa Narzędzi Ministerstwa Przemysłu Maszynowego podlegająca Centrali Handlowej Przemysłu Metalowego w Warszawie. w zakresie gospodarki finansowej nadano jej charakter jednostki samodzielnie bilansującej. Zadaniem Hurtowni było: odciążenie fabryk produkujących narzędzia od drobnych wysyłek, przyjmowanie towarów z importu, zaopatrywanie odbiorców w towary rozprowadzane na podstawie zleceń wysyłkowych Centrali.

Do dyspozycji powstającej jednostki oddane zostały budynki i magazyny zlokalizowane przy ul. Raszkowskiej 70 stanowiące wcześniej własność Firmy Stobiecki. Przejęto również częściowo zatrudnionych tam pracowników. Na początku zatrudnienie wynosiło 12 osób.

W 1952 nastąpiła zmiana nazwy na Rejonową Hurtownię Artykułów Metalowych. Przedmiot działania hurtowni nie uległ zmianie.

W związku z reorganizacją Centralnego Zarządu Zbytu Przemysłu Maszynowego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Warszawie z dniem 1 stycznia 1953 roku Rejonowa Hurtownia Artykułów Metalowych w Ostrowie Wlkp. przekształcona została w Centralną Składnicę Narzędzi – Przedsiębiorstwo Państwowe. Wiązały się z tym nowe zadania: zakup narzędzi produkcji krajowej oraz z importu na podstawie otrzymanych zleceń, rozprowadzanie narzędzi zarówno dla hurtu jak i odbiorców finalnych łącznie z ich fakturowaniem, świadczenie usług eksportowych na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego "Varimex".

Z dniem 1 lipca 1961 zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego połączono Centralną Składnicę Narzędzi w Ostrowie Wlkp. z Biurem Zbytu w Warszawie. w związku z tym połączeniem Firma otrzymała nazwę: Biuro Zbytu Obrabiarek i Narzędzi – Przedsiębiorstwo Państwowe - Oddział w Ostrowie Wlkp.

Przedsiębiorstw otrzymało znacznie szerszy niż dotąd zakres zadań. Między innymi należało do niego badanie prawidłowości wykorzystania i obciążenia obrabiarek w przedsiębiorstwach przemysłowych w związku z ich rozdzielnictwem, prowadzenie ośrodka montażu i wypożyczania uniwersalnych przyrządów składanych, bilansowanie produkcji i potrzeb w zakresie obrabiarek i narzędzi.

Od 1 stycznia 1971 roku Firma otrzymała nowe miano: Branżowa Hurtownia Narzędzi w Warszawie Oddział w Ostrowie Wlkp.

Zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 31.12.1971 r. na tej bazie utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe Kombinat Przemysłu Narzędziowego "VIS", w skład którego weszła również Branżowa Hurtownia Narzędzi w Ostrowie Wlkp.

Wówczas w nazwie Firmy po raz pierwszy pojawia się słowo "VIS" - Kombinat Przemysłu Narzędziowego "VIS" - Hurtownia Narzędzi w Ostrowie Wlkp.

W lipcu 1989 roku, z inicjatywy załogi Hurtowni, przekształciła się ona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako główny udziałowiec do Spółki wszedł z 51 % udziałów Kombinat Przemysłu Narzędziowego "VIS" w Warszawie.

Była to pierwsza tego typu spółka (spółka z ograniczona odpowiedzialnością) powstała na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Problemy z utrzymaniem się na rynku, związane również z ograniczeniem działalności Spółki polegającej na usługach magazynowania i spedycji towarów na zlecenie spowodowały, że w latach 1989 do 1996 roku Spółka przeszła kolejne restrukturyzacje. Po długich pertraktacjach z głównym udziałowcem udziały warszawskiej spółki "VIS-Inwestycje" S.A. zostały w 2006 r. wykupione i od tego momentu Spółka działa na rynku samodzielnie.

Spółka prowadzi sprzedaż narzędzi: pomiarowych, skrawających, tnących, rzemieślniczych, elektronarzędzi oraz narzędzi specjalistycznych wg potrzeb klienta. Prowadzimy kompleksowe zaopatrzenie małych, średnich i dużych firm w narzędzia oraz służymy doradztwem technicznym.

Od wielu lat posiadamy dobrze układające się obustronnie kontakty handlowe z wieloma producentami narzędzi liczącymi się zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym jak też i z dystrybutorami narzędzi.

Nasze certyfikaty: